OBS De Prinsenakker

Commandeursweg 87 6721 ZL Bennekom

Schoolfoto van OBS De Prinsenakker

In het kort

Toelichting van de school

Vol vertrouwen en wereldwijs de toekomst in!

Openbare basisschool De Prinsenakker biedt kwalitatief goed onderwijs door kinderen met en van elkaar te laten leren binnen heldere kaders. Naast het reguliere onderwijs bieden we voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (Eureka-onderwijs). We bieden alle kinderen een rijke leeromgeving en een gevarieerd onderwijsaanbod. De kinderen voelen zich betrokken bij de school en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Het leren op De Prinsenakker is leuk en uitdagend. De leerkrachten van de Prinsenakker zijn ambitieus en stellen zich tot doel ieder kind op zijn eigen niveau uit te dagen. Op de Prinsenakker wordt ieder kind gezien en krijgt ieder kind de uitdaging die bij hem of haar past, zodat alle kinderen tot de beste resultaten kunnen komen op hun eigen niveau.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Voltijds HB-onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven