Reformatorische Basisschool Eben-Haëzer

Molenstraat 98 6721 WP Bennekom

  • In de pauze wordt er gezellig samen gespeeld op het plein.
  • Informatie opzoeken op de computer.
  • Dit is te zien bij de hoofdingang van onze school!
  • Een gymles in groep 1.
  • Groep 2 kiest een activiteit met behulp van het digikeuzebord.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van onze groepen 7 en 8 vullen jaarlijks de vragenlijst veiligheid en tevredenheid in. 80% van de leerlingen ervaren nooit aantasting van de sociale veiligheid. Ze geven het cijfer 7.5 voor hun welbevinden. Een ruime meerderheid voelt zich veilig en ervaart nooit aantasting voor de sociale veiligheid. Tegelijkertijd zijn er ook leerlingen voor wie dat niet geldt. Door middel van leerlinggesprekken willen we duidelijk krijgen welke leerlingen zich minder of niet voldoende veilig voelen. We zijn er van overtuigd dat de luistergesprekken die aan het begin van het schooljaar hebben plaatsgevonden, eveneens een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van onze leerlingen. 

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven