Reformatorische Basisschool Eben-Haëzer

Molenstraat 98 6721 WP Bennekom

  • In de pauze wordt er gezellig samen gespeeld op het plein.
  • Informatie opzoeken op de computer.
  • Dit is te zien bij de hoofdingang van onze school!
  • Een gymles in groep 1.
  • Groep 2 kiest een activiteit met behulp van het digikeuzebord.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van onze school. De Eben-Haëzerschool is een streekschool voor reformatorisch basisonderwijs. Op deze site leest u alle belangrijke informatie van de school.  We nodigen u ook uit om een kijkje te nemen op onze website. We wensen u veel leesplezier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbel geeft richting
  • Rentmeesterschap
  • Dienstbaarheid
  • Gerechtigheid
  • Passend Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven