CNS - basisschool De Plataan

Heidelaan 25 6721 CK Bennekom

  • Schoolfoto van CNS - basisschool De Plataan
  • Samen een spel doorgronden.
  • Op de Wingerd houden we van leuke feesten en gezelligheid.
  • Veel doen en werken in projecten. Wij noemen dit boeiend onderwijs.
  • Een rustige werkomgeving om tot optimale prestaties te komen.

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool de Plataan staat een team van deskundige en enthousiaste leerkrachten klaar voor uw kinderen. Onze missie is 'samen groeien'.

‘Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.’

Natuurlijk zijn rekenen en taal daarin essentiële vakken; de opbrengsten op dit punt moeten op orde zijn. Maar vooral willen we kinderen op weg helpen door hen richting te geven… zelfstandigheid, authenticitieit, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, respect en initiatiefrijk zijn hierbij onze belangrijke kernwaarden.

Wanneer je binnenkomt proef je de Plataan. Iedereen is welkom, mag zichzelf zijn en doet ertoe! Er heerst een warme, veilige, betrokken sfeer waarin leerkrachten professioneel aan het werk zijn met onze kinderen.
We leren kinderen een lerende houding aan en wisselen voortdurend van rollen tussen de instruerende leerkracht en de coach.

Wij focussen op een gezonde en veilige groepsdynamiek vanuit de wetenschappelijk onderbouwde aanpak van KiVa.
Ieder mens/ kind is uniek en heeft mooie kanten waar je van kunt leren. Zo werken we aan onze zes kernwaarden en kunnen we daadwerkelijk "samen groeien".

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen groeien
  • liefde geloof vertrouwen
  • authentiek, nieuwsgierig
  • zelfstandig, initiatiefrijk
  • verantwoordelijk, respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hadassah uit groep 5
Het is leuk omdat we echt een leuke gymmeester hebben. En een leuk plein. We doen leuke activiteiten bijvoorbeeld juffen en meesterdag. Wij hebben hele fijne lessen want de meesters en juffen kunnen goed uitleggen. Er is een gezellige sfeer omdat we goed met elkaar omgaan. Wij kunnen leuk samen spelen. Wij kunnen goede vrienden maken. Als kinderen pijn hebben helpen wij ze. 

Thijn uit groep 5
Hallo, kom gezellig naar de Plataan! Hier zijn hele gezellige meesters en juffen. En een gezellige gymmeester. We hebben een leuk schoolplein waar je goed en leuk met elkaar kan spelen. Rekenen is echt cool! En spelling ook. De kinderen zijn aardig tegen elkaar. We hebben leuke groepen. We hebben ook gezellige feesten en een leuke directrice. We hebben veel behulpzame kinderen!!! Als je pijn hebt ze komen je helpen. Het is belangrijk dat je je je veilig voelt dan voel je je fijn.

Loïs uit groep 6
Op de Plataan is het heel leuk! We doen veel leuke dingen, Maar er  moet ook wel gewerkt worden! Hier zijn de juffen en meesters heel aardig. Als je hulp nodig hebt dan helpen ze je goed. De kinderen hier zijn heel aardig. Heb je problemen dan kan je altijd bij de juffen en meesters terecht!                   

Noor uit groep 8
Hallo, ik zit in groep 8 op de Plataan.
De Juliana en de Wingerd zijn 2 jaar geleden samen gegaan en dat kreeg de naam: De Plataan. Ook heeft iedereen veel nieuwe mensen en leraren leren kennen vanwege de fusie van de 2 scholen. In onze klas hebben we veel lol. Ook moeten we op een dag sowieso rekenen, spelling en taal doen en de rest wisselt een beetje af. We leren elke dag weer iets nieuws en doen ook veel spelletjes. Tussendoor doen we ook veel leuke activiteiten en uitjes. Onze juf is juf Hennie en haar mascotte is Berta de koe. Ook hebben we een meester genaamd meester Henk. Meester Henk hebben we alleen op dinsdag en juf Hennie hebben we de rest van de week.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven