CNS-basisschool De Plataan

Heidelaan 25 6721 CK Bennekom

  • Schoolfoto van CNS-basisschool De Plataan
  • Schoolfoto van CNS-basisschool De Plataan
  • Schoolfoto van CNS-basisschool De Plataan

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool de Plataan staat een team van deskundige en enthousiaste leerkrachten klaar voor uw kinderen. Onze missie is 'samen groeien'.

‘Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.’

Natuurlijk zijn rekenen en taal daarin essentiële vakken; de opbrengsten op dit punt moeten op orde zijn. Maar vooral willen we kinderen op weg helpen door hen richting te geven… zelfstandigheid, authenticitieit, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, respect en initiatiefrijk zijn hierbij onze belangrijke kernwaarden.

Wanneer je binnenkomt proef je de Plataan. Iedereen is welkom, mag zichzelf zijn en doet ertoe! Er heerst een warme, veilige, betrokken sfeer waarin leerkrachten professioneel aan het werk zijn met onze kinderen.
We leren kinderen een lerende houding aan en wisselen voortdurend van rollen tussen de instruerende leerkracht en de coach.

Wij focussen op een gezonde en veilige groepsdynamiek vanuit de wetenschappelijk onderbouwde aanpak van KiVa.
Ieder mens/ kind is uniek en heeft mooie kanten waar je van kunt leren. Zo werken we aan onze zes kernwaarden en kunnen we daadwerkelijk "samen groeien".

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid/initiatiefrijk
  • nieuwsgierigheid
  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • authenticiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hadassah en Christophe uit groep 7

De Plataan is een gezellige school, we doen leuke dingen, zoals activiteiten tijdens de Kinderboekenboek, waterfeest in de zomer of Media Masters op school. We spelen samen op het plein. We voelen ons veilig op school; leraren zijn lief, aardig en helpen je altijd als je het lastig hebt. Leraren helpen ons bij het oplossen van ruzies, bijvoorbeeld door er in de klas over te praten. 

Annelieke uit groep 8

De manier waarop we dingen leren, niet alleen achter een bureau maar ook een beetje actief. Bijvoorbeeld spelletjes voor spelling op het plein. Er is ruimte voor leuke dingen; de tostidag. En als we iets heel goed kunnen, bijvoorbeeld alle tafels kennen mogen we iets leuks gaan doen; een filmmiddag. We doen vaak spelletjes tussen de vaste lessen door. En iedere gymles is anders. Er worden ook wel sport en speltoernooien georganiseerd waar verschillende scholen aan meedoen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven