Christelijke basisschool de Wingerd

Heidelaan 25 6721 CK Bennekom

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool de Wingerd
  • Samen een spel doorgronden.
  • Op de Wingerd houden we van leuke feesten en gezelligheid.
  • Veel doen en werken in projecten. Wij noemen dit boeiend onderwijs.
  • Een rustige werkomgeving om tot optimale prestaties te komen.

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool de Wingerd staat een team van deskundige en enthousiaste leerkrachten klaar voor uw kinderen. Ons motto is 'samen groeien'.

Liefde,geloof en vertrouwen. Dat is het fundament van deze prachtige school, dat is wie wij zijn. Van daaruit onderscheiden wij ons in ons gedrag van anderescholen in de omgeving. Het geeft bestaansrecht aan onze school.

Wanneer je binnenkomt proef je de Wingerd. Men beschrijft het vaak als een warm bad. Iedereen is welkom, mag zichzelf zijn en doet ertoe! Er heerst een warme, veilige, betrokken sfeer waarin leerkrachten professioneel aan hetwerk zijn met onze kinderen. We leren kinderen zich af te vragen en nemen hierbij een begeleidende en coachende positie in. We dagen kinderen uit om zelf te formuleren wat ze willen leren en stimuleren ze het zelf uit te zoeken en te onderzoeken. Kijken, luisteren, vragen stellen en communiceren zijn hierbij van essentieel belang. Wij staan letterlijk naast onze kinderen en iedereen mag zichzelf zijn. Ieder mens/ kind is uniek en heeft mooie kanten waar je van kunt leren. Zo werken we aan onze zes kernwaarden en kunnen we daadwerkelijk "samen groeien".

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen groeien
  • liefde geloof vertrouwen
  • authentiek, nieuwsgierig
  • zelfstandig, initiatiefrijk,
  • verantwoordelijk, respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
239
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven