Willinkschool

Rijksstraatweg 89 2121 AD Bennebroek

  • De Willinkschool is gevestigd in een prachtig, klassiek schoolgebouw.
  • Schoolfoto van Willinkschool
  • Schoolfoto van Willinkschool

In het kort

Toelichting van de school

Op de Willinkschool zijn wij trots op onze kernwaarden:

Genereus in hulp en aandacht

Gericht op proces en resultaat

Genietend!

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, teamleden en ouders zichzelf mogen en kunnen zijn. Je bent altijd jezelf in relatie tot de ander. Oog voor de ander is daarom van essentieel belang. Op de Willinkschool zijn we allemaal gelijk, ook al zijn we allemaal verschillend.

De kinderen zijn mede-eigenaar van het onderwijsproces. Ze weten aan welke doelen zij werken, hoe zij deze gaanrealiseren en ze leren de doelen te evalueren.

Willinkschool: Laat je ontdekken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Genereus
  • Gericht
  • Genietend!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven