Basisschool de Leeuwenkuil

Leliestraat 26 6658 XN Beneden-Leeuwen

  • Schoolfoto van Basisschool de Leeuwenkuil
  • Schoolfoto van Basisschool de Leeuwenkuil
  • Schoolfoto van Basisschool de Leeuwenkuil

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij monitoren de leerlingtevredenheid door het afnemen van de vragenlijsten van ZIEN. Daarnaast voeren we individuele kindgesprekken waarbij het welbevinden ook aan bod komt.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek (OTO), wordt elke 4 jaar afgenomen. De meest recente afname is van juni 2023. Deze rapportage is besproken met de MR. De MR en de school zijn positief over de resultaten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven