Basisschool de Leeuwenkuil

Leliestraat 26 6658 XN Beneden-Leeuwen

Schoolfoto van Basisschool de Leeuwenkuil

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Leeuwenkuil streven we ernaar dat alle leerlingen aan het einde van groep 8 de Eindtoets maken. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van de digitale Eindtoets Route 8. Dit is een adaptieve Eindtoets die het niveau aanpast aan het kind. Hierdoor krijgen de leerlingen een toets op maat waarin uiteraard wel uitdaging zit. Toetsen op maat zorgt voor verhoging van de succesbeleving en het levert minder frustratie op.

Wij zijn er trots op dat we de kinderen een passende ontwikkeling kunnen laten doormaken. Hierbij scoren wij als school al een aantal jaren boven het gemiddelde dat je zou mogen verwachten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. Hierop proberen wij aan te sluiten. Dit betekent dat kinderen op verschillende niveaus instructie krijgen. Om dit goed in beeld te krijgen en te houden nemen wij tussentijdse toetsen af. Dit zijn de toetsen van de methode. Omdat wij werken met digitale programma's kunnen kinderen op hun eigen niveau doorwerken. De leerkracht volgt wat en hoe de kinderen de stof maken en bespreekt het korte termijn doel voor de verschillende vakken.

Naast het cognitieve vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling minstens net zo belangrijk. Ook dit monitoren wij door observaties en vragenlijsten.

Twee keer per jaar nemen we de methode-onafhankelijke Cito-toets af. Dit doen we voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Deze resultaten worden geanalyseerd en vervolgens gebruikt om kinderen op het juiste instructieniveau in te delen. Tevens maken we een schoolanalyse van de resultaten. Vanuit deze analyse komen weer actiepunten die we op school- of op groepsniveau gaan uitvoeren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kinderen en ouders krijgen bij de start van groep 8 informatie m.b.t. de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt er uitleg gegeven over de verschillende onderwijssoorten en de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in onze omgeving. Na het definitieve schooladvies in groep 8 wordt er samen met het kind en de ouders gekeken wat de meest geschikte school is.

De scholen voor voorgezet onderwijs organiseren jaarlijks de open dagen, zodat kinderen en ouders de sfeer van de scholen kunnen proeven. Tevens ontvangen wij de folders van de verschillende scholen die wij aan de kinderen meegeven. De meeste kinderen van de Leeuwenkuil gaan naar het Pax Christi College in Beneden-Leeuwen of Druten. Daarnaast zijn er nog kinderen die naar Tiel, Kesteren of Nijmegen gaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven