Basisschool de Leeuwenkuil

Leliestraat 26 6658 XN Beneden-Leeuwen

Schoolfoto van Basisschool de Leeuwenkuil

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school waar het woord 'SAMEN' centraal staat. De kinderen leren samen werken, samen spelen, samen leren en samen bewegen. Samen met de kinderen, de ouders en het team vormen wij de Leeuwenkuil. Het team van de Leeuwenkuil is samen verantwoordelijk voor de kinderen, dus niet alleen de eigen juf of meester. Binnen het Kindcentrum Beneden-Leeuwen werken we samen met de Kion (kinderopvang), de Wijzer (basisschool) en Pax-junior (voortgezet onderwijs).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • empathie
  • ontwikkeling
  • vertrouwen
  • plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Leeuwenkuil is sinds mei 2019 gehuisvest in het mooie gebouw van Kindcentrum Beneden-Leeuwen. Na een aantal jaren van terugloop is het de verwachting dat na schooljaar 2020-2021 het leerlingaantal weer stabiel zal zijn. De school heeft een duidelijke visie en biedt structuur. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven