Openbare Basisschool De Wijzer

Heideakkerweg 1 6658 ZZ Beneden-Leeuwen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer

In het kort

Toelichting van de school

Elke dag verwonderen wij ons over de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee kinderen zich ontwikkelen en over de resultaten die zij behalen. Elke dag stellen wij weer vast: ieder kind is van nature gemotiveerd om te leren. Op OBS de Wijzer leven en werken leerkrachten en kinderen samen. Daardoor maken onze leerlingen zich, naast de leerstof, allerlei sociale vaardigheden eigen die in de maatschappij belangrijk zijn. Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen, zodat elk kind geïnspireerd wordt te worden wie het wil zijn. In de schoolgids kunt u lezen wat onze uitgangspunten zijn en op welke manier wij werken aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen.  

Op de Wijzer is veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind. Onze kinderen groeien op in een wereld die sterk in ontwikkeling is. Wij vinden het onze taak om bij de kinderen zelfbewustzijn te ontwikkelen zodat zij voor zichzelf, zowel nu als in de toekomst, verantwoorde keuzes kunnen maken. We vinden het belangrijk dat wij als team in onze waarden, normen en gedragingen op school een voorbeeldfunctie hebben. Met respect voor de eigenheid van ieder persoon kunnen we de keuzes die we maken verantwoorden. Mede door het gebruik van verschillende samenwerkingsvormen stimuleren wij de kinderen tot samenwerken om zo tot een beter resultaat te komen.

Wij wensen alle kinderen en ouders een prettige tijd op onze school toe.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ik mag er zijn
  • Ik weet, ik kan, ik begrijp
  • Ik deel
  • Ik reis
  • Ik heb plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
362
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

Terug naar boven