Integraal Kindcentrum de Regenboog

Bloemenstraat 2 6681 NN Bemmel

Schoolfoto van Integraal Kindcentrum de Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Fijn dat u ons gevonden heeft. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school, IKC de Regenboog. Kale cijfers op zich zeggen niet zo veel. Belangrijk is dat daarbij alle informatie wordt meegenomen die tot die cijfers leiden, zodat een beter en objectief beeld wordt verkregen.

Als school hechten wij belang aan opbrengsten van ons onderwijs, maar benadrukken daarbij dat het bij de ontwikkeling van kinderen om meer gaat. Bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, welbevinden, competentie, autonomie, talentontwikkeling. Allemaal belangrijke pijlers van onze school.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
257
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven