Daltonbasisschool De Borgwal

Het Hoog 20 6681 DE Bemmel

 • Instructiegroepjes bij de leerkracht.
 • Verkiezingen voor de leerlingenraad, groep 5.
 • Elke leerling heeft bij ons op school een weektaak die speciaal voor hem of haar op maat is gemaakt. De weektaken zijn doelgericht.
 • Een dagdeel per week krijgen de leerlingen les in de zogenoemde wisselklas. Ze krijgen dan instructies op maat, passend onderwijs dus.
 • Dagelijks gaan alle groepen naar buiten om te sporten met onze sportdocent. Fysieke uitdagingen & sociale vaardigheden worden hier getraind.

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De volgende tips en tops werden begin 2020 door ouders genoemd;

Tips; 

 1. Staat van het gebouw
 2. Hoeveelheid studie- en regelluwe dagen
 3. Geen continurooster

Tops;

 1. Kleinschaligheid
 2. Fijne sfeer
 3. Daltononderwijs

Wat hebben wij tot nu toe met de tips gedaan?

Staat van het gebouw; de school is van binnen en buiten geschilderd, dak is opgeknapt, nieuwe vloeren zijn gelegd, zuurstofmeters in de klassen, goed ventileren.

Hoeveelheid studie- en regelluwe dagen; momenteel hebben wij geen regelluwe dagen meer en werken wij alleen nog met zogenoemde studiedagen. Dit zijn er ongeveer 6 op jaarbasis. Deze dagen worden gebruikt voor scholing van het team, teambuilding en het schrijven van rapporten. 

Dat wij niet met een continurooster werken, wordt door ouders als nadelig genoemd. Het team en ook meerdere ouders zien dit echter als voordeel. Voor veel kinderen is het prettig om tussen de middag naar huis te kunnen om even alle prikkels van de ochtend te verwerken en om weer op te laden voor de middag. Dit geldt ook voor de leerkrachten. In onze ogen komt dit de onderwijskwaliteit ten goede. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven