Daltonbasisschool De Borgwal

Het Hoog 20 6681 DE Bemmel

  • Instructiegroepjes bij de leerkracht.
  • De werkdrukmiddelen hebben wij ingezet door een klassenassistent aan te stellen die in elke groep wordt ingezet voor de leerlingen.
  • Instructiegroepjes bij de leerkracht.
  • Elke leerling heeft bij ons op school een weektaak die speciaal voor hem of haar op maat is gemaakt.
  • Verkiezingen voor de leerlingenraad, groep 5.

Het team

Toelichting van de school

http://www.borgwal.nl/het-team/

Directie

Directeur: Christine van Mullem (borgwal@delinge.nl) of (c.vanmullem@delinge.nl)

Leerkrachten

Groep 1/2A Ria Wubkes (r.wubkes@delinge.nl) & Annelies van den Brink (a.vandenbrink@delinge.nl)

Groep 1/2B Wendy Peters (w.peters@delinge.nl) & Annelies van den Brink (a.vandenbrink@delinge.nl)

Groep 3 Rianne Huijnk(r.huijnk@delinge.nl)

Groep 4 Anne Willemsen (a.willemsen@delinge.nl) & Demi van Wijk (d.vanwijk@delinge.nl)

Groep 5 Ria Slot (r.slot@delinge.nl) & Demi van Wijk (d.vanwijk@delinge.nl)

Groep 6 Karen Hendriks (k.hendriks@delinge.nl) en Britta Reijmers (b.reijmers@delinge.nl)

Groep 7 Thijs Rasing (t.rasing@delinge.nl) & Stijn Maresch (s.maresch@delinge.nl)

Groep 8 Christine van Mullem (c.vanmullem@delinge.nl) en Gerda Siersema (g.siersema@delinge.nl)

Leerlingenzorg

Kwaliteitsmedewerker onderwijs  Lizet Kranen (kmo.borgwal@delinge.nl)

Wisselklas

Annemieke Keersmaekers (a.keersmaekers@delinge.nl)

Klassenassistente

Rozemin Russon (groep 1/2, r.bosmans@delinge.nl)

Onderwijsassistenten

Daniëlle Neijenhuis (alle groepen, d.neijenhuis@delinge.nl)

Stijn Maresch (alle groepen, s.maresch@delinge.nl)

Sam Tai-Tin-Woei (alle groepen, sport en bewegen en creatief, s.tai-tin-woei@delinge.nl)

Conciërge

Vincent Jansen (v.jansen@delinge.nl)

Muziekdocent

Monique Jansen (mhj.jansen@delinge.nl)

Extra begeleiding op spelling en lezen

Noortje Kemna (n.kemna@delinge.nl)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte wordt een aanvraag bij IPPON uitgezet. Deze organisatie zorgt merendeels voor vervanging. De afgelopen jaren hebben collega's/duo's vaak de lessen overgenomen zodat wij het onderwijs konden blijven geven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De weektaak die de kinderen daarbij gebruiken is de drager van de te leren vaardigheden en kennis. Deze weektaak is op maat gesneden voor de kinderen zodat deze doelmatig en functioneel bezig zijn. Er is sprake van effectiviteit en doelmatigheid als alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Door op bovenstaande manier te werken, creëren we een veilige, leerzame en uitdagende leef- en leeromgeving voor kinderen, waarbij we uitgaan van ieders eigen mogelijkheden. Wij stemmen het onderwijs af op de leerbehoefte van ieder kind. 'Samen de beste versie van jezelf'!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op vrijdagochtend is groep 1 vrij. Onze groep 2 worden dan samengevoegd. Zij hebben deze dag een letter en cijferdag. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen: technisch lezen en begrijpend lenzen.

Bij groep 3 valt taal onder lezen.

Wereldoriëntatie wordt bij ons op school gegeven middels de methode TopOndernemers en TopOntdekkers. De onderwijstijd wordt aangepast aan wat de groep nodig heeft.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We gunnen elk kind een plek op De Borgwal. Hoe graag we echter alle kinderen willen opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. De grenzen en de mogelijkheden worden zowel bepaald door de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de individuele leerling (Hebben wij voldoende expertise om hieraan tegemoet te komen?) als door de mogelijkheden en draagkracht van de groep waarin deze leerling zit of komt (kunnen we daarbij ook aan de onderwijsbehoefte van de overige leerlingen tegemoet komen?).

Grenzen aan begeleiding van leerlingen:

- Leerlingen die aantoonbaar betere onderwijskansen hebben op een andere school;

- Leerlingen die complexe medicatie nodig hebben tijdens schooltijd, die toegediend moeten worden door de leerkracht;

- Leerlingen die door hun complexe gedrag een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving kunnen zijn.

Het vaststellen van deze grenzen gaat nooit om een incident, maar om gedrag en ontwikkelingen die over een langer tijdsbestek hebben plaatsgevonden. Afstemming hierover tussen school, ouders en (eventueel) externe partners staat centraal. Dit betreft zowel leerlingen die al onderwijs volgen op De Borgwal als leerlingen die bij ons worden aangemeld. Per leerling wordt gekeken of De Borgwal de leerling een passende plek kan bieden. Dit wordt in overleg uitgevoerd, waarin de directeur, de intern begeleider, de leerkracht en eventueel de ondersteuner vanuit Passend Wijs bekijken of De Borgwal passend onderwijs kan bieden voor de betreffende leerling. Dit is veelal afhankelijk van de samenstelling van de groep en de onderwijsbehoefte van de leerling. Er bestaat van beide kanten de mogelijkheid om een nieuw te plaatsen leerling 2 dagen te laten meelopen. Ieder schooljaar wordt er zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van de groepen, omdat het doel is dat ieder kind zo goed mogelijk kan profiteren van het onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Daltonbasisschool De Borgwal onderhoudt nauwe contacten met alle peuterspeelzalen, locaties voor voorschoolse opvang en gastouders in Bemmel en omstreken. Wanneer een leerling bij ons start vindt er altijd een warme overdracht plaats tussen de kleuterleerkrachten en de begeleiders van de diverse voorschoolse locaties. 

Terug naar boven