Daltonbasisschool De Borgwal

Het Hoog 20 6681 DE Bemmel

  • Instructiegroepjes bij de leerkracht.
  • De werkdrukmiddelen hebben wij ingezet door een klassenassistent aan te stellen die in elke groep wordt ingezet voor de leerlingen.
  • Instructiegroepjes bij de leerkracht.
  • Elke leerling heeft bij ons op school een weektaak die speciaal voor hem of haar op maat is gemaakt.
  • Verkiezingen voor de leerlingenraad, groep 5.

In het kort

Toelichting van de school

Leef met je eigen talent, want iedereen is mooi als je bent wie je bent!

Bij Daltonbasisschool De Borgwal stemmen wij het leren af op de behoeftes en kwaliteiten van ieder kind. Hierbij werken we vanuit de daltonkernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit & doelmatigheid en borging. We hebben vertrouwen in ieder kind en willen dit door onze aanpak ook uitstralen.

Excellente school

Wij zijn bijzonder trots op het feit wij voor de derde keer het predicaat Excellente School hebben ontvangen! Ruim 7000 basisscholen in Nederland en maar 64 Excellent. Hier zijn wij er één van, een groot compliment dan ook voor de leerlingen, ouders en collega’s van De Borgwal!‘Het imago van De Borgwal is zeer positief. De school blijft groeien. Alle voorwaarden voor een voortgaande gunstige schoolontwikkeling zijn aanwezig: de kwaliteit van het onderwijs, het schoolklimaat en de innovatieve instelling van het team.’

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Bemmel hebben we de laatste jaren te maken met een terugloop van het geboortecijfer. Er zijn 4 basisscholen die 'in dezelfde vijver vissen'. Ons marktaandeel is al jaren stabiel, tussen de 25% en 30%. Dit is keurig gezien onze schoolgrootte.

http://www.borgwal.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De gymlessen vinden voor groep 3 t/m 8 op woensdag plaats in Sporthal De Bongerd. Groep 6 t/m 8 start daar en gaat na afloop met de fiets naar De Borgwal. De groepen 3 en 4 lopen vanaf De Borgwal naar De Bongerd, zij zijn daar uit om 12.00 uur en kunnen daar worden opgehaald. Groep 5 fietst met de leerkracht naar De Bongerd toe, zij zijn daar uit om 12.15 uur. 

De groepen 1 en 2 gymmen in de gymzaal van SBO De Vlinderboom. Dit gebeurt op donderdag. 

Meester Sam verzorgt bij ons dagelijks de pauzesport activiteiten op het plein. Op woensdagen gebeurt dit in coronatijd in het park achter de Tuinlaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven