School voor Speciaal Basisonderwijs De Vlinderboom

Dorpsstraat 10 6681 BN Bemmel

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Vlinderboom

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind verdient zijn eigen kleur.

Het gaat er om wie je bent, niet om wat je kunt. Daar zijn veel mensen het mee eens. Toch zijn er kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, die dit dagelijks anders ervaren en op een reguliere basisschool geen passend onderwijs- of ondersteuningsaanbod kunnen krijgen. Deze kinderen kunnen met hun speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes terecht bij SBO De Vlinderboom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geeft kleur aan elk kind!
  • Elk kind is écht gelukkig!
  • Samenwerking met ouders
  • Regionaal georiënteerd
  • Ervaar succes!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO De Vlinderboom is een streekschool.

De kinderen komen vanuit de gehele Over-Betuwe, een gebied dat zich enerzijds uitstrekt van Arnhem-Zuid tot aan de Waal en anderzijds van Doornenburg tot aan Opheusden en Dodewaard. Ook vanuit Nijmegen komen steeds regelmatiger kinderen naar onze school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven