Westerschool

Hoofdweg 77 9695 AC Bellingwolde

De kleuters maken een herfstwandeling

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in mei 2023.

De vragenlijst is gescoord door de leerlingen vangroep 5, 6, 7 en 8. Het responspercentage was 100%. De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van leerlingen niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst. Op onze school functioneert ook een leerlingenraad. De raad komt maandelijks bijeen onder leiding van de schoolcoördinator en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school. De volgende onderdelen werden gevraagd met de vragenlijst voor de leerlingen:

- over de school: de kinderen vinden het leuk op school en gaan graag met hun klasgenoten om.

- je veilig voelen op school: de kinderen voelen zich veilig op school.

- gepest worden: er wordt aangegeven dat er bijna niet gepest wordt op de school. 

- de lessen op school: de kinderen zijn tevreden over wat ze leren op school, zijn tevreden over de uitleg en en vinden de regels duidelijk.

De leerlingen scoren de school met een 8,7

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in mei 2023. Het responspercentage was 43%.

De verbeterpunten liggen op het gebied van informatie en communicatie. Het rapportcijfer van de ouders voor de school is een 7,6.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven