Westerschool

Hoofdweg 77 9695 AC Bellingwolde

De kleuters maken een herfstwandeling

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Westerschool!

Onze school is een openbare school voor primair onderwijs. Als openbare school staat de Westerschool open voor alle kinderen, ongeacht milieu, ras, levensbeschouwing, enz. Het eigene van ieder kind/ouder wordt gerespecteerd en de kinderen worden niet vanuit een bepaalde levensbeschouwing benaderd. In het openbaar onderwijs krijgt het kind de gelegenheid kennis te maken met diverse opvattingen.

De Westerschool kort samengevat:

*  Een kleinschalige dorpsschool *  Goede resultaten op de basisvaardigheden

*  Aandacht, geborgenheid en een gestructureerde leeromgeving *  Een goede zorgstructuur

*  Uitdagend onderwijs door o.a. een aanbod in wetenschap & techniek

*  Ouders en school zijn educatieve partners *  Een inspirerend en gemotiveerd team

*  Engelse les in alle groepen *  Coöperatief leren en eigenaarschap *  Cultuurmenu voor alle leerlingen


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aandacht en ondersteuning
  • basisvaardigheden
  • sociaal
  • overgang VO
  • samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Westerschool is een school met ongeveer 135 leerlingen. Ons leerlingenaantal is de laatste jaren redelijk stabiel. Door ons leerlingenaantal werken we met enkele groepen en combinatiegroepen. 

De indeling voor het schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:• groep 1 en 2• groep 3• groep 4• groep 5 en 6• groep 7• groep 8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hieronder vindt u informatie over onze schooltijden, vakanties en tussenschoolse opvang

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veilig voelen is een voorwaarde om goed te kunnen spelen en werken. Je voelt je veilig als je weet waar je aan toe bent. We willen er samen zorg voor dragen dat alle kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan.

Terug naar boven