Oosterschool voor Openbaar Basisonderwijs

Hoofdweg 233 9695 AH Bellingwolde

  • De kleuters krijgen een verkeersles
  • Henk Vos leest voor in groep 5 en 6
  • Verkeersles voor groep 3 en 4

In het kort

Toelichting van de school

O.B.S. Oosterschool is een openbare school. Dat betekent dat ieder kind welkom is, ongeacht geloof, huidskleur of achtergrond. We leren de leerlingen respect te hebben voor elkaars overtuiging en opvattingen. De Oosterschool valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen interesses en talenten. Op onze school worden kinderen niet met een standaard norm vergeleken, maar met zichzelf. Wij willen uit kinderen halen wat er in zit. Op de scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen draait alles om het kind. Elk kind moet zich in een veilige, uitdagende omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Onderwijs van hoge kwaliteit bieden, dat is de kerntaak van iedere school binnen SOOOG.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aandacht
  • veiligheid
  • kind staat centraal
  • samen met ouders
  • ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Oosterschool is een kleine basisschool. De laatste jaren stabiliseert het leerlingenaantal. De leerlingen worden in combinatiegroepen verdeeld. We hebben een groep 1 en 2, een groep 3 en 4, een groep 5 en 6 en een groep 7 en 8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
58
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven