Kindcentrum Beatrix

Sportlaan 10 9411 BG Beilen

Schoolfoto van Kindcentrum Beatrix

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt er een beroep gedaan op een invalkracht. Dit verloopt via een bemiddelingsbureau. Daarnaast proberen we intern een oplossing te vinden. Meestal lukt  dit. 

Vanwege het lerarentekort zijn wij?soms?genoodzaakt om klassen naar huis te sturen en dat vinden wij buitengewoon vervelend.?Vervelend omdat het onderwijsprogramma onderbroken wordt, maar zeker ook omdat het u mogelijk opzadelt met een probleem. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u weet dat wij onze uiterste best doen om lesuitval?te voorkomen?en?dat u?weet welke route wij bewandelen wanneer dit onverhoopt toch het geval is. Op ons ouderportaal staat beschreven hoe wij handelen bij ziekte en hoe we u zo tijdig mogelijk informeren. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft precies aan welke doelgroepen we onderwijs bieden. We verwijzen dan ook naar het ondersteuningsprofiel op deze pagina.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven