Kindcentrum Beatrix

Sportlaan 10 9411 BG Beilen

Schoolfoto van Kindcentrum Beatrix

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Beatrix is een dorpsschool met geïntegreerde kinderopvang waar geborgenheid en laagdrempeligheid belangrijk zijn: bij ons ben je welkom!   Ons onderwijs en opvang is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en van het personeel. We leren samen en met elkaar. Samen leren betekent ook samen in gesprek: kind, ouders en kindcentrum. Ieder mens is anders en leert anders. Het is daarom onze missie om hierop aan te sluiten door te differentiëren in aanbod, aanpak, benadering en verwerking.

Naast kennis, leren we kinderen vaardigheden. Vaardigheden om zichzelf te uiten en te ontwikkelen als mens en vaardigheden om samen te werken en samen dingen te creëren. 

In onze schoolgids leggen we uit hoe we dit vertalen naar de praktijk. Wilt u echt een goed beeld krijgen van ons kindcentrum? Kom dan vooral eens langs. U kunt hiervoor het best een afspraak maken. Via deze link vindt u onze contactgegevens.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sfeer
  • Jezelf mogen zijn
  • Passie
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven