IKC Harm Smeenge

Hofstraat 18 9411 LB Beilen

Schoolfoto van IKC Harm Smeenge

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een groot lerarentekort in Nederland en iedere vervanging vraagt om flexibiliteit. Voor ons staat de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen en leraren altijd voorop. Bij verlof of ziekte kijken we altijd met het team wat we kunnen doen en hoe we dit kunnen oplossen. Gezien het lerarentekort kunnen wij de onderwijstijd echter niet garanderen. Bij ziekte of verlof zoeken wij in samenspraak met collega’s een passende oplossing waarbij we collega’s en ouders zo min mogelijk belasten en op zoek gaan naar een zo stabiel mogelijke situatie voor de leerlingen. Dit vereist maatwerk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven