Openbare Basisschool Meester Haye

Beets 52 1475 JD Beets

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Meester Haye

In het kort

Toelichting van de school

Vier dorpsscholen met het vizier op de wereld om ons heen! Het Kwartet bestaat uit vier openbare basisscholen (obs Meester Haye, obs Prinses Beatrix, obs Middelie en obs 't Tilletje) in de groene en waterrijke regio Zeevang, die midden in hun dorpsgemeenschap staan.

Samen hebben wij een visie op het onderwijs: we leren onze kinderen zelfstandig te zijn en we leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving. De scholen werken intensief samen, dat maakt ons onderwijs efficiënt en waardevol. Bij openbare basisschool Meester Haye in het dorp Beets kunnen kinderen natuurlijk en ontdekkend leren in een groene leer- en speelomgeving. Wij stimuleren dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij zelfstandig leren werken en denken.

Op onze website www.obshetkwartet.nl kunt u meer informatie over de school vinden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinden
  • Vertrouwen
  • Plezier
  • Veiligheid
  • Meesterschap, ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op obs Meester Haye is de laatste jaren stabiel.

Door modern, eigentijds onderwijs te bieden, te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat, door aanbieden van kinderopvang binnen de school, door laagdrempelig te zijn en door mond op mond reclame van ouders, proberen we nieuwe kinderen en ouders te motiveren om voor onze school te kiezen.

Eind 2022 zal er een nieuw schoolgebouw staan met een heel groot speelterrein. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven