Christelijke Basisschool Lingelaar

Jeugdlaan 4 4153 BE Beesd

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Vanaf groep 4 heeft iedere leerling een eigen tablet. Vanaf groep 7 heeft iedere leerling een eigen chromebook.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar

In het kort

Toelichting van de school

De Lingelaar is een zelfstandige, protestants-christelijke basisschool in het Betuwse Beesd.

Onze christelijke normen en waarden zorgen voor een prettige, veilige omgeving waarin onze leerlingen kunnen leren en groeien.

Op onze school zijn alle kinderen uit de omgeving welkom, ongeacht geloofsrichting.

Wij leren onze leerlingen respect te hebben voor elkaar en zich positief te gedragen ten opzichte van elkaar en de wereld waarin wij leven.

Benieuwd geworden naar onze school? Mail naar lingelaar@lingelaar.nl of bel naar 0345-681732 voor een rondleiding of bezoek www.lingelaar.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine klassen, veel aandacht
  • Respect en zorg voor elkaar
  • Hoge kwaliteit onderwijs
  • Coöperatief leren
  • Rust en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft rond de 80 leerlingen verdeeld over 4 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven