Christelijke Basisschool Lingelaar

Jeugdlaan 4 4153 BE Beesd

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Vanaf groep 4 heeft iedere leerling een eigen tablet. Vanaf groep 7 heeft iedere leerling een eigen chromebook.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar

In het kort

Toelichting van de school

Alle rust, ruimte en respect om je optimaal te ontwikkelen op je eigen niveau. Dat is waar het op basisschool de Lingelaar om gaat. De Lingelaar is een zelfstandige, protestants-christelijke basisschool in het Betuwse Beesd. Onze christelijke normen en waarden zorgen voor een prettige, veilige omgeving waarin onze leerlingen kunnen leren en groeien. Op onze school zijn alle kinderen uit de omgeving welkom, ongeacht geloofsrichting. Wij leren onze leerlingen respect te hebben voor elkaar en zich positief te gedragen ten opzichte van elkaar en de wereld waarin wij leven.

Benieuwd geworden naar onze school? Mail naar lingelaar@lingelaar.nl of bel naar 0345-681732 voor een rondleiding of bezoek www.lingelaar.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine klassen, veel aandacht
  • Respect en zorg voor elkaar
  • Hoge kwaliteit onderwijs
  • Leren met tablets en digibord
  • Rust en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven