Christelijke Basisschool Lingelaar

Jeugdlaan 4 4153 BE Beesd

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Lingelaar

In het kort

Toelichting van de school

De Lingelaar is een protestants-christelijke basisschool in Beesd en wij bieden een prettige, veilige, gemoedelijke omgeving waarin onze leerlingen kunnen leren en groeien.

Een goede basis leggen vinden wij belangrijk en daarom besteden we veel aandacht aan de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. Deze basisvaardigheden vinden wij essentieel voor de verdere ontwikkeling van onze leerlingen.  

De Lingelaar is een school waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We vinden het belangrijk respect te hebben voor elkaar en elkaar te accepteren zoals je bent.

Kinderen groeien op onze school uit tot zelfbewuste wereldburgers die hun eigen keuzes maken en daarvoor verantwoordelijkheid leren nemen. Op onze school stimuleren we samenwerken, ontdekkend en onderzoekend leren en investeren we nadrukkelijk in digitale geletterdheid.

We zijn een kleine school met kleine klassen, waardoor er veel aandacht is voor de ontwikkeling van elk kind op zijn of haar niveau. Een kleine school, maar juist daardoor een grote betrokkenheid tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

Benieuwd geworden naar onze school? Mail naar info.llr@cpob.nl,bel naar 0345-681732 voor een rondleiding of bezoek www.lingelaar.nl of onze Facebookpagina www.facebook.com/lingelaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijne, veilige sfeer
  • Kleine klassen
  • Uitdagend en onderzoekend
  • Samen!
  • Rust en duidelijke structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft rond de 80 leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven