Basisschool Sint Antonius

Jeugdlaan 1 4153 BE Beesd

  • KiVa is een preventief, schoolbreed antipest-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
  • Wees welkom in onze prachtige school.
  • Bijzonder om in 2021 het eeuwfeest van de Antoniusschool te mogen vieren. al 100 jaar een school voor kinderen in Beesd.
  • De klimmuur is gemaakt door ouders, (oud)-leerlingen en leerkrachten.
  • De St. Antonius is een Gezonde School.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van de vragenlijsten van Vensters. Deze vragenlijsten worden ingezet om de mening van leerlingen, ouders en leerkrachten over verschillende gebieden te peilen (zoals veiligheid, aanbod en klimaat). Hiernaast wordt dit instrument ook ingezet om de kwaliteit van ons onderwijs te meten, tevredenheidsonderzoeken te doen, of om peilingen te houden rondom verandertrajecten.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van de vragenlijsten van Vensters. Deze vragenlijsten worden ingezet om de mening van leerlingen, ouders en leerkrachten over verschillende gebieden te peilen (zoals veiligheid, aanbod en klimaat). Hiernaast wordt dit instrument ook ingezet om de kwaliteit van ons onderwijs te meten, tevredenheidsonderzoeken te doen, of om peilingen te houden rondom verandertrajecten.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven