Basisschool Sint Antonius

Jeugdlaan 1 4153 BE Beesd

  • KiVa is een preventief, schoolbreed antipest-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
  • Wees welkom in onze prachtige school.
  • Bijzonder om in 2021 het eeuwfeest van de Antoniusschool te mogen vieren. al 100 jaar een school voor kinderen in Beesd.
  • De klimmuur is gemaakt door ouders, (oud)-leerlingen en leerkrachten.
  • De St. Antonius is een Gezonde School.

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school met een hart, waar veiligheid en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Een school waar oog is voor de unieke talenten en de ontwikkeling van elk kind.

De Sint Antonius staat in Beesd en is zo'n 100 jaar oud. Het schoolgebouw is authentiek en ruim opgezet. De plannen voor nieuwbouw zijn in volle gang.De Sint Antonius is een fijne school voor elk kind in Beesd en omstreken.

Hier vindt u veel informatie over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie voor het onderwijs en de school zelf.

U bent van harte welkom om sfeer te komen proeven en uw vragen te stellen tijdens een rondleiding of gesprek. We zien u graag bij ons op school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een school met een hart!
  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Samen
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Sint Antonius is de laatste jaren stabiel. Op 1 februari 2023 hadden we 161 leerlingen op school.
Dit schooljaar, schooljaar 2023-2024, wordt er in de groepen 3 tot en met 8 in de ochtenduren lesgegeven in jaargroepen. Hierdoor is intensivering van het onderwijs mogelijk voor de basisvakken als rekenen, taal en lezen. Om zorg te dragen voor voldoende sociale uitdaging en interactie, werken we tijdens de middagen in 3 combinatiegroepen: groep 4/5, groep 5/6 en groep 7/8. Het middagprogramma bestaat onder andere uit gym, wereldoriëntatie, muziek, creatieve lessen, drama, enz. In de kleuterbouw is bewust gekozen voor het werken in combinatiegroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken onder andere samen met kinderopvang Kaka en kinderopvang Fantaziehuis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is 1 van de speerpunten op de Antoniusschool. De Antoniusschool is een school waar alle kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig moeten voelen. 

Pestprotocol 
Het pestprotocol is toegevoegd aan het schoolveiligheidsplan. 

Rookvrij schoolplein 
Onze school heeft een rookvrij schoolplein. Dat betekent dat niemand rookt op het schoolplein of in het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.

Vertrouwenspersoon
Wilt u als school, leerling of ouder een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van GGD Gelderland-Zuid? Neem dan contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088-144 71 11 (op werkdagen van 08.00-12.00 uur en van 12.30-16.30 uur). Hierbij de link naar alle info en een filmpje over deze functie op onze website: https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/scholen/richtlijnen-en-formulieren/vertrouwenspersoon/

Terug naar boven