Basisschool Sint Antonius

Jeugdlaan 1 4153 BE Beesd

  • KiVa is een preventief, schoolbreed antipest-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
  • De groepen 1/2 spelen buiten.
  • Rik de Pauw wordt in de kleuterbouw gebruikt tijdens de KiVa-lessen.
  • Wees welkom in onze prachtige school.
  • Bijzonder om in 2021 het eeuwfeest van de Antoniusschool te mogen vieren. al 100 jaar een school voor kinderen in Beesd.

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school met een hart, waar veiligheid en betrokkenheid zeer hoog in het vaandel staan en waar iedere leerling met plezier naar school gaat. Wij zijn de Antoniusschool.

De Antoniusschool staat in Beesd, is al 100 jaar oud, heeft een authentiek gebouw met veel ruimte maar hedendaagse kijk op onderwijs. De Antonius is een school voor ieder kind in Beesd. 

Hier vindt u veel informatie over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie voor het onderwijs en de school zelf.

Uiteraard bent u ook van harte welkom om de sfeer van onze school te proeven en uw persoonlijke vragen te stellen tijdens een rondleiding of gesprek. We zien u graag bij ons op school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een school met een hart!
  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Samen
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Antoniusschool is de laatste jaren redelijk stabiel, waardoor we met het huidige leerlingaantal 7 groepen kunnen formeren. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk met enkele ?jaargroepen te werken. Alleen als het ?vanwege leerlingaantallen in een jaargroep niet mogelijk is om een enkele groep te formeren, wordt er gekozen voor combinatiegroepen.

In de kleuterbouw is bewust gekozen voor een combinatiegroep 1/2. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds januari 2015 werken wij samen met kinderopvang Kaka binnen het Cingelplein. Onze missie is om afstemming te vinden tussen kinderopvang en school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is 1 van de speerpunten op de Antoniusschool. De Antoniusschool is een school waar alle kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig moeten voelen. 

PestptorocolHet pestprotocol is toegevoegd aan het schoolveiligheidsplan. 

Rookvrij schoolpleinOnze school heeft een rookvrij schoolplein. Dat betekent dat niemand rookt op het schoolplein of in het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.

Terug naar boven