Openbare basisschool de Uilenburcht

F J J Dreweslaan 1 9686 NG Beerta

  • We willen onderwijs geven waarin alle kinderen uit Beerta welkom zijn.
  • Op de kapstokken een bonte verzameling jassen van de kleurrijke groep leerlingen.
  • We beschikken over een ruim schoolplein waar heerlijk gespeeld kan worden op de speeltoestellen en rondom onze oude boom.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen van groep 6,7 en 8 geven de school het cijfer 8,4. Dit is iets gedaald t.o.v. vorig jaar. Maar nog steeds een hele dikke voldoende. We hadden verwacht dat de kinderen ons hoger zouden scoren, omdat we ons onderwijs toch wel anders aanpakken dan voorgaande jaren. We hebben wellicht te maken met hele kritische groepen.

o Over de school zeggen de kinderen het volgende, ze vinden het er leuk, ze hebben veel contact met hun klasgenoten en vinden het leuk in de klas.

o Er heerst een fijne sfeer in de groepen zowel tijdens de vrije situaties als de meer gestructureerde.

o Over de lessen op school zeggen de kinderen het volgende, de kinderen zijn tevreden over wat ze leren op school, ze vinden de regels duidelijk,

o Over de uitleg zeggen ze het volgende, ze zijn erg tevreden met de uitleg van de juffen, de kinderen vindt dat ze goede feedback krijgen van de juffen en ze vinden dat ze goed worden geholpen.

o Over veilig voelen op en rond de school zeggen de kinderen het volgende, de kinderen voelen zich onder schooltijd veilig op school en het plein, na schooltijd voelt niet iedereen zich op het plein veilig.

o Over gepest worden en vervelende dingen (zelf meemaken) zeggen de kinderen het volgende, er wordt bijna nooit tot helemaal niet gepest. (de kinderen weten goed het verschil tussen ruzie, pesten en plagen).

o Op de Uilenburcht worden volgens de kinderen bijna nooit tot helemaal nooit spullen gestolen, spullen expres stukgemaakt, kinderen buitengesloten of kinderen expres pijn gedaan.


Tevredenheid
8,4

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van onze school honoreren de school met een 8,1. De laatste jaren is deze waardering steeds een beetje gestegen.

We zijn verheugd dat bepaalde ontwikkelingen binnen de school niet onopgemerkt zijn gebleven voor de ouders, zoals bijvoorbeeld:

– Een hecht en professioneel schoolteam is een belangrijke succesfactor voor het behalen van de gewenste kwaliteit. We zijn blij dat de ouders van onze school dit herkennen en waarderen. De openheid en toegankelijkheid van het schoolteam worden positief gewaardeerd.

– Verder vinden ouders dat de leerkrachten bekwaam zijn, hun kind(eren) met plezier naar school gaan en zich veilig voelen, de lessen goed aansluiten op het niveau van de kinderen en dat de kinderen voldoende worden uitgedaagd.

Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat. Leerlingen die zich bijvoorbeeld niet veilig voelen, niet uitgedaagd of niet begrepen, halen niet het beste uit zichzelf naar boven. Hoe tevreden leerlingen en ouders zijn, is voor scholen een belangrijk gegeven. En een tevreden leerling en ouder zijn bovendien de beste visitekaartjes die je je als school kunt wensen.

Wij zijn met recht trots op de uitslag van de vragenlijst en herkennen ons hier zeer zeker in.

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven