Openbare basisschool de Uilenburcht

F J J Dreweslaan 1 9686 NG Beerta

  • We willen onderwijs geven waarin alle kinderen uit Beerta welkom zijn.
  • Op de kapstokken een bonte verzameling jassen van de kleurrijke groep leerlingen.
  • We beschikken over een ruim schoolplein waar heerlijk gespeeld kan worden op de speeltoestellen en rondom onze oude boom.

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Uilenburcht: Mijn spelen en leren is van mij!

In het kindcentrum (KC) zijn een dorpsschool van ongeveer 130 leerlingen en een peuterspeelzaal van ongeveer 30 leerlingen gevestigd. We vinden het belangrijk de kinderen respectvol gedrag te leren. Het kindcentrum moet voor kinderen een veilige plek zijn. Daarom gebruiken we de KiVa werkwijze. Zo willen we kinderen bewust maken van hun eigen gedrag en handelen en de invloed daarvan op anderen.

Op KC de Uilenburcht willen we dat leren leuk is en daarom zijn we hard aan het werk om ons te ontwikkelen tot een groeischool. We willen niets liever dan werken met een klas waar leerlingen de tijd vergeten omdat ze zo lekker aan het leren zijn. We willen leren namelijk benaderen als een zoektocht, als een voortdurende ontdekkingstocht naar de volgende stap, als een groeiproces waar we allemaal onophoudelijk mee bezig zijn. Als het ons lukt om daar in ons denken en in ons gedrag op te focussen, dan zal dat een groot verschil maken.

Op KC de Uilenburcht hechten we waarde aan een goede relatie waarbij professionals en ouders zich samen verantwoordelijk voelen en bijdragen aan de ontwikkeling en het onderwijs van het kind. Ouders zijn voor school onmisbare partners.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders zijn na schooltijd welkom in de school om met de leerkrachten of directie in gesprek. Wij hebben hier geen speciale spreekuren voor. Ouders zijn welkom met en/of zonder afspraak.

Vraagbaak: Samen met Sociaal werk Oldambt hebben we een vraagbaak op school ingericht. Deze helpt ouders o.a. bij het invullen van formulieren, het aanvragen van subsidies, toeslagen en vergoedingen. Daarnaast helpt ze ouders bij het zoeken en inschrijven van de zwemles en sportclub.

Taalhuis: Voor onze ouders van de school/PSZ hebben we met betrekking tot ouders met extra ondersteuningsbehoefte de handen ineen geslagen met het Taalhuis Oldambt. Deze instantie biedt volwassenen de mogelijkheid om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Ouders kunnen relevante cursussen volgen of zo nodig worden doorverwezen naar andere instellingen. Ouders kunnen hier op school gebruik van maken.

Gezinsklas: Kinderen van groep 1 tot en met groep 8 werken samen met één of meerdere gezinsleden, een leerkracht en therapeut tijdens reguliere schooltijden aan gedragsdoelen voor in de klas. De rest van de week volgen kinderen onderwijs in hun eigen klas. De vorderingen worden iedere dag bijgehouden op een doelenkaart. Deze aanpak vergroot schoolse vaardigheden en voorkomt uitval van leerlingen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven