Basisschool Dr Jan De Quay

W P F Ghijssenstraat 2 5437 AP Beers NB

Schoolfoto van Basisschool Dr Jan De Quay

In het kort

Toelichting van de school

WIJ HEBBEN IETS MET MENSEN, IN HET BIJZONDER MET KINDEREN.

De school, in het hartje van Beers, werd in 1956 gebouwd en daarna diverse keren verbouwd. Inmiddels is het een kleurig, warm en kindvriendelijk gebouw, dat aan de tijd is aangepast. De school heeft een groot schoolplein en speelveld met veel verschillende speeltoestellen waar kinderen kunnen rusten, rennen en raggen.

We geven met een team van enthousiaste leerkrachten en ondersteuners goed onderwijs dat naast resultaatgericht onderwijs ook volop ruimte biedt aan creativiteit, beweging en gezelligheid.

Aan leerlingen die extra zorg behoeven schenken wij volop aandacht. We zien het als onze taak om het kind uit te dagen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. We willen dat ieder kind elke dag leert en met plezier naar school gaat. Maar ook het contact met de ouders speelt een belangrijke rol. Deze zijn op verschillende manieren, o.a. bij het organiseren van activiteiten, nauw bij de school betrokken.

De naam van de school is ontleend aan Prof. Dr. Jan de Quay, die van 1963 tot aan zijn dood in 1985 in Beers woonde. Jan de Quay was onder andere minister van oorlog, commissaris van de koningin en minister-president

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven