Openbare Basisschool Beekbergen

Dorpstraat 28 7361 AV Beekbergen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Beekbergen
  • Wij zijn een The Leader in Me school.
  • Muurschildering door leerlingen met kunstenaar.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Openbare Basisschool Beekbergen. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare Basisschool Beekbergen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Onze school vormt het middelpunt van het dorp Beekbergen. Het is een moderne school in een multifunctioneel gebouw.

U bent van harte welkom op onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • planmatig werken
  • redzaamheid
  • plezier + resultaat
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school bestaat de mogelijkheid voor voorschoolse- en naschoolse opvang. Dit wordt aangeboden door Doomijn kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven