Basisschool De Bron

Beijensweide 19 6191 EK Beek

Schoolfoto van Basisschool De Bron

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Bron

Een eigentijdse school in het centrum van de wereld.

De school maakt deel uit van Brede School De Bron. Deze wordt gevormd door een peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang en Basisschool. Brede School De Bron is gehuisvest in een modern onderwijsgebouw. Er zijn goede contacten met de verenigingen in het dorp. De school beschikt over een enthousiast en innovatief team en een actieve oudervereniging.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigentijds
  • Ieder kind uniek
  • Talentontwikkeling
  • Brede vorming
  • Ouders educatief partners

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven