De Biezenkamp

Roerdompstraat 2 6573 BH Beek (Gem. Berg en Dal)

Schoolfoto van De Biezenkamp

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Biezenkamp.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Inspectie van het Onderwijs en van ons zelf. De schoolpagina geeft een beeld van onze school. Nieuwe ouders en overige belangstellenden zijn van harte welkom om onze school ook fysiek te bezoeken.

Hartelijke groet, namens het team,

Jolanda Kleinjan (directeur)


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren door te ervaren
  • Elkaars sterke kanten benutten
  • Zorgen voor elkaar
  • Expressie
  • Opbrengstgericht Werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Biezenkamp is een dorpsschool in Beek in de gemeente Berg en Dal. We geven onderwijs aan ongeveer 280 leerlingen verdeeld over 13 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
283
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven