Basisschool De Muldershof

Molenweg 5 5741 NA Beek en Donk

Schoolfoto van Basisschool De Muldershof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Meestal zijn tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en team eens in de 2 jaar. Deze worden vaak centraal georganiseerd vanuit de Stichting waaronder de school valt; in ons geval Eenbes.
Door wisseling in directie en daaraan gekoppeld geen afname, zijn er geen verdere historische gegevens van de afgelopen drie jaar beschikbaar.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

schoolgids
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven