Basisschool De Muldershof

Molenweg 5 5741 NA Beek en Donk

Schoolfoto van Basisschool De Muldershof

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment hebben we een vakleerkracht voor de gym. Meneer Stan geeft vol passie de sportlessen

Daarnaast hebben we nu juf Rian die de muziek leerkracht op de woensdagen is en met ingang van 2022 gaan we ook starten met een vakleerkracht Dans, drama en toneel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanuit de vervangingspool van de Eenbes  proberen we de vervangingen op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is hebben we een flexibel team die bereid is om in te springen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Welke specialisaties hebben wij in huis?

Hoogbegaafde kinderen - Gemma van den Eijnden

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften - Gemma van den Eijnden en José Smits

Rekenspecialist - Kim van Hout en Ton Hendriks

Taalspecialisten - Merel van den Heuvel en Karin de Bruin

Anti-pestcoördinator - Linda Dekkers 

Vakleerkracht Gym - Stan van Dinther

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met Kindcentrum Beekrijk Locatie Otterke en Muldershof vormen wij een volledig kindcentrum. Voor de leeftijd van 0 tot 13 jaar

Terug naar boven