Basisschool De Muldershof

Molenweg 5 5741 NA Beek en Donk

Schoolfoto van Basisschool De Muldershof

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Beekrijk locatie Muldershof is aangesloten bij De Eenbes. We staan voor Samen vernieuwend leren.

De Muldershof is een school voor regulier basisonderwijs, met aandacht en zorg voor het individuele kind en het kind in de groep.

Op dit moment zijn we Aspirant Brainport school en in ontwikkeling naar een volledige Brainport school. 

Ontwikkelend, Ontdekkend en ondernemend leren. Internationalisering en Engels in alle groepen.  

Kernwoorden van onze school rust, structuur, duidelijkheid en een goede sfeer.

Samen met u en uw kind gaan we aan de slag met ons toekomstgericht onderwijs;

onze kinderen leren met behulp van visuele modellen en coöperatieve werkvormen.

Dit bieden wij op een gestructureerde wijze aan.

Op De Muldershof staat een betrokken team voor u klaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel
  • Ontwikkelend
  • Ontdekkend
  • Ondernemend
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven