OBS Het Klokhuis

Wijnkelderweg 3 A 5741 ND Beek en Donk

  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheid OBS Het Klokhuis 

In het voorjaar van 2019 is er een tevredenheidsenquête uitgezet op alle scholen van PlatOO. Ouders, leerlingen en leraren hebben hun mening gegeven over het onderwijs op OBS Het Klokhuis. Op een schaal van 1-4 geven de ouders OBS Het Klokhuis gemiddeld een 3,3 (voldoende), leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een 3,57 (goed) en de leraren score 3,33 (ruim voldoende). Ouders beoordelen 3 beleidsterreinen als goed: sfeer, aanbod en afstemming voor kinderen die meer kunnen en willen.

Kinderen beoordelen de sociale veiligheid, het pedagogische handelen van de leerkracht, het aanbod en schoolklimaat als goed. 

Leerkrachten geven aan graag op OBS Het Klokhuis te werken, zich betrokken, veilig en verantwoordelijk te voelen en op een positieve wijze met kinderen om te kunnen gaan. De uitslagen zijn besproken in de MR, op de informatieavond en in het team. We vinden het belangrijk dat ouders onze school waarderen en tevreden zijn over onze school. Daarom zijn we natuurlijk erg blij met deze uitslag en blijven we in een goede samenwerking met de ouders gewoon doorgaan met de zorg voor alle kinderen op onze school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven