Basisschool St Martinus

Leukenstraat 4 6099 AR Beegden

Schoolfoto van Basisschool St Martinus

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u van harte welkom op ons SchoolVenster. Neem gerust een kijkje in de gegevens van onze school. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website (www.martinusschool.nl). Ook bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons schoolgebouw en voor een informatief gesprek. Maak daarvoor eens een afspraak onder schooltijd, dan kunt u direct de sfeer proeven!Ons telefoonnummer is: 0475-571312.

Met vriendelijke groet,

Audrey Giesberts

Directeur B.S. Sint Martinus

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte
  • Waarde
  • Relatie
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Sint Martinus heeft 4 groepen. Deze zijn als volgt samengesteld:

In de ochtend:

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4/5/6

Groep 7/8

In de middag:

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Door deze samenstelling kunnen we inspelen op de verschillende behoeften van de leerlingen en een goed thematisch aanbod volgens de Jeelo-methode realiseren in de middag.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven