School Met De Bijbel De Regenboog

Schoolstraat 12 9781 JN Bedum

Schoolfoto van School Met De Bijbel De Regenboog

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is door 37% van de ouders ingevuld. Omdat deze peiling betrouwbaar wordt geacht bij een deelname vanaf 60% moeten we wat voorzichtig zijn met het interpreteren van de resultaten. Toch zijn we blij met de informatie die naar voren komt: ouders waarderen de school gemiddeld met een 8,1! Hier zijn we erg blij mee!

Een signaal voor ons is hoe ouders de ‘informatie over uw kind’ waarderen (met een 7.4). Dit valt op bij de andere hoge scores. In gesprek met ouders kwamen verschillende punten naar voren, variërend van de eenduidigheid in communicatie over activiteiten, tot de rapporten.
Deze items zijn of besproken in het team als aandachtspunt, of meegenomen in het school(jaar)plan.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven