School Met De Bijbel De Regenboog

Schoolstraat 12 (tijdelijke locatie Ter Laan 8) 9781 JN(tijdelijkelocatie9781HN) Bedum

Schoolfoto van School Met De Bijbel De Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht wegens ziekte of buitengewoon verlof niet aanwezig kan zijn, zal de school proberen te zorgen voor vervanging. Wij benaderen hiervoor de duo leerkracht, een leerkracht van school met andere taken of leerkracht uit de vervangerspool van VCPO Noord-Groningen. Indien er uit deze categorieën niemand beschikbaar is, wordt er gezocht naar een interne oplossing, zoals het verdelen van kinderen over andere groepen. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat we om school organisatorische redenen de vervanging van een collega op deze manier niet langer dan één dag kunnen opvangen. Het kan dus voorkomen dat de betreffende groep de volgende dag(en) geen les kan krijgen. Het spreekt overigens vanzelf dat deze mogelijkheid pas in het uiterste geval zal voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven