School Met De Bijbel De Regenboog

Schoolstraat 12 9781 JN Bedum

Schoolfoto van School Met De Bijbel De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van CBS De Regenboog. Graag voorzien wij u van uitgebreide informatie over onze school, daarom verwijzen we u naar onze website www.regenboogbedum.vcpong.nl Op deze website staat de meest recente informatie en op welke wijze u contact op kunt nemen met de school.

Graag tot ziens!

Het team van CBS De Regenboog

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Kwaliteit
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 telde de Regenboog 298 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven