GBS De Horizon

Marijkelaan 3 9781 EG Bedum

  • Schoolfoto van GBS De Horizon
  • Schoolfoto van GBS De Horizon
  • Schoolfoto van GBS De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van GBS de Horizon.  

Het onderwijs op GBS de Horizon is erop gericht om leerlingen te stimuleren en begeleiden in hun ontwikkeling, zodat ze een basis hebben van waaruit ze verder kunnen groeien. De Bijbel is voor ons de bron en het richtsnoer van waaruit we werken. Leerkrachten en leerlingen werken in een christelijke sfeer aan optimale leerresultaten.

Dit verwoorden we in:   “RUIMTE VOOR GROEI”  

Graag voorzien wij u van uitgebreide informatie over onze school, daarom verwijzen we u naar onze website www.gbsdehorizonbedum.nl .Op deze website staat de meest recente informatie, de nieuwste foto's en op welke wijze u contact op kunt nemen met de school.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte voor GROEI
  • Gereformeerd,open en gastvrij
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Themagericht onderwijs
  • Veiligheid: Ik mag er zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben elk jaar meer inschrijvingen dan het voorgaande jaar. 

Dat betekent dat we elk jaar opnieuw overwegen hoe we de groepsindeling maken. 

Voor de zomervakantie wordt dit bekend gemaakt aan de ouders door middel van een nieuwsbrief.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven