Katholieke Daltonschool Sint Walfridus

Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum

Veiligheid, vertrouwen en eigenaarschap leidt tot groei en geeft een stevige basis voor de toekomst!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2022 zijn de Vensters-enquêtes afgenomen in de groepen 6,7 en 8. De uitkomsten komen overeen met het beeld dat we hebben van de verschillende groepen.

Groep 7 scoort onder het landelijk gemiddelde. De reden hiervoor is dat de groep een onrustig eerste half jaar in groep 7 heeft gehad. Dit kwam onder andere door de groepsgrootte en incidenten die zich hebben voorgedaan. Vanaf maart 2022 is de rust in de groep teruggekeerd en ervaren zowel leerlingen als leerkrachten en ouders meer rust en structuur, waardoor het gevoel van veiligheid enorm gestegen is. 


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven