Katholieke Daltonschool Sint Walfridus

Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum

Veiligheid en vertrouwen leidt tot groei en geeft een stevige basis voor de toekomst!

In het kort

Toelichting van de school

Onze Sint Walfridusschool, een katholieke Daltonschool die warm en sfeervol is en rust uitstraalt. Een school om van te houden als een stevige basis voor een goede toekomst. Onze pedagogische en didactische visie is gebaseerd op de uitgangspunten van onze katholieke identiteit en de kenmerken van het Daltonconcept. Het gaat dan om de volgende kernwoorden: vertrouwen, veiligheid en structuur, optimale ontwikkeling, gemeenschapszin, vrijheid/zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken.

SchoolVenster biedt u enigszins inzicht in onze katholieke daltonschool Sint Walfridusschool te Bedum. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingenaantallen, toetsgegevens en foto's van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom! U kunt contact opnemen met de directeur - 0503015467.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Stevige basis voor de toekomst
  • Optimale ontwikkeling
  • Eigentijds Daltononderwijs
  • Katholieke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Heeft u vragen of opmerkingen? Loop gerust binnen. Wij staan u graag te woord. Als het niet meteen lukt, maken we op korte termijn een afspraak. 

We zijn uiteraard ook telefonisch (050-3015467) of via de mail (walfridusschool@primenius.nl) te bereiken. 

De directeur van de school is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.
De intern begeleider is op dinsdag en woensdag aanwezig. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven