Openbare Basisschool De Toermalijn

Zuster Boomaarsstraat 4 4854 KE Bavel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Toermalijn
  • Presenteren is één van onze vijf kernwaarden
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Toermalijn
  • Vanuit het gedachtegoed van Covey op zoek naar de leider in ons zelf.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Net als voorgaande jaren scoort De Toermalijn boven het landelijk gemiddelde. Ons onderwijs is echter meer dan de uitstroomgegevens van onze leerlingen. Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zich fijn en veilig voelen op school. Ook deze resultaten worden gemeten, door regelmatig een enquete onder onze leerlingen af te nemen. De conclusie is dat onze leerlingen graag naar school gaan en mogen zijn wie ze zijn.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken wij, naast de gewone methode-toetsen, het CITO-leerlingvolgsysteem. De leerkracht analyseert de resultaten en maakt indien nodig plannen om de resultaten te verbeteren. Hierbij wordt de leerkracht ondersteund door de interne begeleiders. Een paar keer per jaar bespreken de intern begeleiders de resultaten met de directie. Indien nodig wordt er bijgestuurd in het beleid, bijvoorbeeld door een andere methode aan te schaffen of door teamscholing op een bepaald gebied.

Over het algemeen zijn wij heel tevreden over onze tussenresultaten; de leerlingen scoren op het niveau dat we van ze mogen verwachten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een groot deel van onze leerlingen stroomt uit naar VWO en HAVO. De afgelopen 5 jaar stroomde ca. 60% van onze leerlingen uit naar VWO - HAVO. Ca. 27% stroomde uit naar VMBO t of lager.

Uit de terugkoppeling van de scholen voor voortgezet onderwijs blijkt dat de meeste leerlingen hun schoolcarrière succesvol vervolgen, oftewel in overeenstemming met het gegeven advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie kent de Toermalijn basistoezicht toe. Dit houdt in dat zij de onderwijskwaliteit als voldoende beoordeeld. Dit stemt ons vanzelfsprekend tevreden. De aandachtspunten uit het laatste uitgebreide onderzoek heeft de school ter harte genomen. Zo is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in enkele onderdelen van kwaliteitszorg.

Terug naar boven