Openbare Basisschool De Toermalijn

Pastoor Doensstraat 5 4854 CP Bavel

  • Eigenaarschap, oplossingsgericht, samenwerken, verantwoordelijkheid en zorgen voor je omgeving zijn belangrijke waarden.
  • In groepjes kun je individueel en samenwerken
  • Sinds 2023 waardering goed van de inspectie
  • Naast de Parelklas hebben we ook een Top-klas en een Plusklas

In het kort

Toelichting van de school

Als openbare school willen we bijdragen aan de ontwikkeling van elk kind. Dit doen we door passend en kwalitatief goed, eigentijds onderwijs aan te bieden. Het ‘leren van kinderen’ stellen we in alles wat we doen centraal, met als doel dat uw kind is voorbereid op zijn of haar toekomst in onze maatschappij.

De Toermalijn, een school waar ik graag ben! Waarom? Omdat we hier respect hebben voor elkaar, we elkaar waarderen om wie we zijn en we elkaar in onze kracht zetten. Dus daarom! Een school waar ik ’s morgens graag naar binnen loop aan de hand van mijn vader/moeder. Een school waar ik iedere dag weer welkom ben! De Toermalijn, mijn school.

Naast regulier onderwijs hebben wij ook 'de Parelklas', de plusklas, de Topklas en Victor de Verkenner:

De Parelklas is een klas voor kinderen met een verstandelijke beperking (van 4 - 12 jaar) die vanuit de Parelklas integreren in onze reguliere klassen. Gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet.

Victor de Verkenner is een groep voor peuters van 3 1/2 jaar oud die staan ingeschreven op onze school. Deze kinderen komen één dagdeel per week, kosteloos school, integreren vanuit hun Victor de Verkenner klas in de kleutergroepen. De overgang van peuter naar kleuter is op deze manier een natuurlijke overgang. Waardoor naar school gaan een feest is voor kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgericht
  • Veiligheid
  • Creativiteit
  • Samen
  • Presenteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het jaar 2023-2024 is het leerlingenaantal gestegen ten opzichte van 2022-2023. Voorgaande jaren daalde het leerlingenaantal gewoonweg omdat er minder kinderen in het dorp geboren worden en omdat er minder nieuwe huizen gebouwd worden dan een paar jaar geleden. Wij verwachten dat wij de komende jaren rond de 290 leerlingen op onze school zullen hebben, omdat er in de omgeving gebouwd wordt. Onze groepen bestaan uit gemiddeld 23 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het heel belangrijk om goed na te denken over hoe we ervoor zorgen dat alle kinderen zich fijn en veilig voelen bij ons op school. Vanzelfsprekend vatten we ons beleid samen op papier, maar nog belangrijker is het dat het beleid ook daadwerkelijk voelbaar en merkbaar is in de school. Onze kinderen gaan met veel plezier naar school en ook de ouders geven aan zich welkom te voelen op de Toermalijn. 

Terug naar boven