Basisschool de Spindel

Pastoor Doensstraat 5 4854 CP Bavel

  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op de Spindel vullen leerlingen twee keer per jaar (oktober en april) een digitale vragenlijst in. De vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. Groepsleerkrachten krijgen vervolgens een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen zij een helder beeld van hoe hun groep in elkaar steekt, zodat zij hun handelen daarop kunnen aanpassen.

Ook op schoolniveau is het effect van de KIVA aanpak te volgen. Sinds 2012 is het aantal pestsituaties flink afgenomen. Daar waar pesten toch voorkomt hanteren we een aanpak in de groep en een speciale steungroep aanpak door onze specialisten. Er zijn in schooljaar 2018-2019 minder dan tien gesprekken gevoerd door eigen KIVA-specialisten met leerlingen. Er is dit schooljaar nog geen steungroep ingezet. We constateren dat er heel weinig wordt gepest maar vinden elke pestsituatie er een teveel.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven