Basisschool de Spindel

Pastoor Doensstraat 5 4854 CP Bavel

  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster van de Spindel. We zijn een basisschool die in alle opzichten midden in het dorp staat. Op dit venster vindt u gegevens die, net als bij andere scholen, afkomstig zijn van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig hebben we een toelichting geschreven bij de cijfers en feiten. Omdat u via dit venster onze school niet écht leert kennen nodigen we u van harte uit om op onze site te kijken of een afspraak te maken voor een bezoek. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Inspirerend
  • Coöperatief en Verbindend
  • Open en Duidelijk
  • Sociaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op de Spindel is stabiel. We starten ook dit schooljaar weer met +- 400 leerlingen, wat naar verwachting zal toenemen tot ongeveer 450 gedurende het schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlagen kunt u de school- en klassenregels lezen. Hier vindt u ook de risico-inventarisatie en het bijbehorend plan van aanpak. 

Basisschool de Spindel volgt en hanteert de meldcode voor de HGL basisscholen die gebaseerd is op de basis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, november 2016.


Terug naar boven