Basisschool De Dorpsschool

Schoolstraat 11 7437 AE Bathmen

  • Aan deze zijde wachten de ouders op hun kinderen aan het einde van de schooldag.
  • Dit is de ingang van de peuterspeelzaal, het integrale deel van ons Kindcentrum.
  • Dit is de zij-ingang van de school. Deze ingang wordt gebruikt door de leerlingen van de groepen 1 en 2.
  • Er zijn 4 kapstokafspraken voor een respectvolle omgang met elkaar en onze omgeving.
  • Samenwerken is elkaar versterken! We leren van en met elkaar.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven