Basisschool De Dorpsschool

Schoolstraat 11 7437 AE Bathmen

 • Aan deze zijde wachten de ouders op hun kinderen aan het einde van de schooldag.
 • Dit is de ingang van de peuterspeelzaal, het integrale deel van ons Kindcentrum.
 • Dit is de zij-ingang van de school. Deze ingang wordt gebruikt door de leerlingen van de groepen 1 en 2.
 • Er zijn 4 kapstokafspraken voor een respectvolle omgang met elkaar en onze omgeving.
 • Samenwerken is elkaar versterken! We leren van en met elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

De Dorpsschool is één van de drie openbare basisscholen in het dorp Bathmen en maakt deel uit van Stichting Zinder. De Dorpsschool ligt in de kern van Bathmen. 

De Dorpsschool is een plek om te zijn:

 • een plek om te leren, maar waar je ook kind mag zijn;
 • een plek waar veiligheid en inspraak belangrijk zijn;
 • een plek waar niemand volmaakt is, maar waar we samen compleet zijn;
 • een plek waar ruimte is voor verschillen in mogelijkheden, aanleg en belangstelling;
 • een plek waar het onderwijs uitdaagt;
 • een plek waar je trots op kunt zijn!!

De wetenschap dat elk kind zijn eigen gaven en capaciteiten heeft, is richtinggevend voor het pedagogisch en didactisch handelen. Er is ruimte om dingen uit te proberen, te onderzoeken en zelf oplossingen te vinden. Kinderen worden gestimuleerd om te gaan met eigen en elkaars mogelijkheden en grenzen. Belangrijke ingrediënten zijn:

 • zelf sturing geven aan dat wat je doet, aan wie je bent, aan hoe je je ontwikkelt;
 • zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, maar ook voor wat je moet doen.

De Dorpsschool is een plek om te zijn!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijke groei
 • Verbondenheid
 • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van OBS De Dorpsschool is de laatste jaren redelijk stabiel en ligt rond de 260 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen. Ruim 96% van onze leerlingen komt uit Bathmen, de overige 4% uit wijken die dicht tegen Bathmen aanliggen. Met zo'n 260 leerlingen zijn wij een middelgrote school. Elk jaar kunnen maximaal 38 nieuwe kleuters instromen. Toelating van nieuwe leerlingen in de groepen 2 t/m 8 is afhankelijk van het aantal leerlingen in de betreffende groep. Wanneer een groep 28 of meer leerlingen heeft vinden wij een groep vol en is toelating van nieuwe leerlingen in principe niet mogelijk.

Klik voor ons aanmelding- en toelatingsbeleid op de volgende link:

https://dedorpsschool.nl/bestanden/544057/Aanmelding-en-toelating.pdf

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven