Basisschool De Dorpsschool

Schoolstraat 11 7437 AE Bathmen

 • Aan deze zijde wachten de ouders op hun kinderen wanneer zij naar huis gaan.
 • Ingang peuterspeelzaal, integraal deel van ons kindcentrum
 • Ingang voor de leerlingen van groep 1-2
 • Kapstokafspraken voor een respectvolle omgang met elkaar en de omgeving
 • Ons motto: samenwerken is elkaar versterken

In het kort

Toelichting van de school

De Dorpsschool is een plek om te zijn:

 • een plek om te leren, maar waar je ook kind mag zijn;
 • een plek waar veiligheid en inspraak belangrijk zijn;
 • een plek waar niemand volmaakt is, maar waar we samen compleet zijn;
 • een plek waar ruimte is voor verschillen in mogelijkheden, aanleg en belangstelling;
 • een plek waar het onderwijs uitdaagt;
 • een plek waar je trots op kunt zijn!!

De wetenschap dat elk kind zijn eigen gaven en capaciteiten heeft, is richtinggevend voor het pedagogisch en didactisch handelen. Er is ruimte om dingen uit te proberen, te onderzoeken en zelf oplossingen te vinden. Kinderen worden gestimuleerd om te gaan met eigen en elkaars mogelijkheden en grenzen. Belangrijke ingrediënten zijn:

 • zelf sturing geven aan dat wat je doet, aan wie je bent, aan hoe je je ontwikkelt;
 • zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, maar ook voor wat je moet doen.

De Dorpsschool is een plek om te zijn!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Groei
 • Verbinden
 • Creativiteit
 • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van OBS De Dorpsschool is de laatste jaren redelijk stabiel en ligt rond de 265 leerlingen. Hiermee zijn wij een middelgrote school. In de komende jaren zal het aantal basisschoolleerlingen in Bathmen gestaag afnemen.

Elk jaar kunnen maximaal 38 nieuwe kleuters instromen. Toelating van nieuwe leerlingen in de groepen 2 t/m 8 is afhankelijk van het aantal leerlingen in de betreffende groep. Met 28 leerlingen vinden wij de groep vol.

Klik voor ons aanmelding- en toelatingsbeleid op de volgende link.  https://www.dedorpsschool.nl/bestanden/504534/Toelichting_aanmelden_en_toelating_van_leerlingen.pdf

Weergave

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven