Basisschool De Rythmeen

Prins Constantijnlaan 1 7437 BX Bathmen

  • Schoolfoto van Basisschool De Rythmeen
  • Schoolfoto van Basisschool De Rythmeen
  • Schoolfoto van Basisschool De Rythmeen

In het kort

Toelichting van de school

De Rythmeen is een openbare basisschool in Bathmen. Ieder kind is welkom en dat kenmerkt de openbare school. In het logo van de school treft u een bijenraat aan met acht cellen. Deze staat symbool voor de acht jaargroepen en tevens voor samenwerking en verbinding. Op onze school nemen de cognitieve vakken (taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie) een belangrijke plaats in. Deze vaardigheden heeft iedereen nodig om zich later in onze maatschappij te kunnen handhaven. Naast deze basisvaardigheden besteden we ruime aandacht aan de creatieve ontplooiing van onze leerlingen. We vinden dat een kind zich zo harmonieus mogelijk moet kunnen ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van OBS De Rythmeen is op peildatum 01-02-2023 161 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onder het kopje 'Schoolveiligheidsplan' het beleidsstuk welke betrekking heeft op alle scholen die vallen onder Stichting Openbaar Onderwijs Deventer, passend bij de afspraken en richtlijnen welke gelden voor Deventer. 

Terug naar boven