Kindcentrum De Spreng

Van Houtenlaan 3 3771 CT Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Spreng
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Spreng
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Spreng
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Spreng

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken samen met IPPON Personeelsdienst: http://www.ippon-personeelsdiensten.nl. Zij bemiddelen in het geval dat vervanging nodig is bij ziekte en verlof. Als dit niet lukt zetten wij ons in om de opvang en vervanging intern te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden passend onderwijs binnen een reguliere setting. Voor meer informatie over voorzieningen verwijzen we naar het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven